EHBO-Nijkerkerveen.nl

Reanimatie – AED

ReanimatieDe EHBO Vereniging Nijkerkerveen organiseert Reanimatie-AED-cursussen.

Tijdens deze cursus worden kennis, vaardigheden en handelingen aangeleerd om bij een slachtoffer met een ademhalingsstilstand de bloedcirculatie kunstmatig in stand te houden. Hierbij wordt ook het gebruik van een AED geleerd. De cursus wordt afgesloten met een examen en is gecertificeerd door het Oranje Kruis, waardoor de deelnemer een certificaat ontvangt.

Voor meer informatie over de Reanimatie-AED cursus en tarieven, neem contact op met John Brouwer, zie ook “Contact en gegevens

Kijk voor actuele informatie over de Reanimatie-AED cursussen op onze Facebook pagina.

Om te kunnen leven, is de constante aanvoer van zuurstofrijk bloed van levensbelang. Onze organen kunnen niet functioneren zonder zuurstof. De hersenen zijn het kwetsbaarst: na vier tot zes minuten zonder zuurstof raakt al een (groot) gedeelte zo beschadigd, dat normaal functioneren misschien niet meer mogelijk is. Het transport van zuurstof via ons bloed kan op twee manieren worden verstoord

Reanimatie
Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop wanneer er sprake is van een circulatiestilstand (stilstand van de bloedsomloop). Reanimeren bestaat uit het geven van beademing en borstcompressie (hartmassage).

Bloed wordt niet meer rondgepompt omdat het hart niet (goed) functioneert. Het hart kan wel bewegen (fibrilleren) maar heeft geen effectieve pompwerking. We spreken dan van een circulatiestilstand. Bij een hartstilstand is er geen of nihil beweging.

Er wordt geen zuurstof meer in het bloed opgenomen. Dit wordt een ademhalingsstilstand genoemd.

Als er sprake is van een ademhalings- en circulatiestilstand wordt dit de klinische dood genoemd. Echter, door zo snel mogelijk te starten met de reanimatie kan hersendood mogelijk worden voorkomen. Het is dus van groot belang dat de reanimatie zo snel mogelijk wordt gestart.

AED
Een AED (Automatische Externe Defibrillatie) is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing. In een ingebouwd display kan men de gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

De AED sluit men aan door twee zelfklevende elektroden op de borstkas van het slachtoffer aan te brengen.

Het gebruik van een AED en toedienen van borstcompressie en beademing zijn elkaar aanvullende hulpmiddelen voor reanimatie van een patiënt met hartstilstand. Het gebruik van borstcompressie en beademing is echter van levensbelang, ook als een AED tijdens de reanimatie wordt ingezet.