EHBO-Nijkerkerveen.nl

Oranje Kruis

HetOranjeKruis.nl

Het Oranje Kruis is autoriteit op het gebied van de Eerste Hulp en heeft als missie het stimuleren, faciliteren, coördineren van en richting geven aan de Eerste Hulp door leken/EHBO-ers in Nederland om daarmee gezondheidsschaden te beperken.

Het Oranje Kruis

  • stelt de leerstof samen
  • neemt examens af
  • reikt onder meer het diploma Eerst Hulp uit
  • bewaakt de geldigheid daarvan

Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp; dat doen ruim 1.500 vrijwilligersverenigingen en ruim 250 commerciële opleidingsinstituten. Sinds september 2002 is Het Oranje Kruis een stichting.  Een onafhankelijk College van Deskundigen bepaalt de inhoud en eindtermen van de verschillende opleidingen en bewaakt de inhoud van de lesboeken.

Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico’s worden voorkomen.
  • Bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door leken.
  • Zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Informatie over het Oranje Kruis vindt je op http://www.hetoranjekruis.nl/

 

EHBO.nl

EHBO.nl

EHBO.nl is een website van het Oranje Kruis.

Op deze website vindt je veel informatie over EHBO, veiligheid en zelfredzaamheid.

(bron: Website ehbo.nl en het oranjekruis.nl)