EHBO-Nijkerkerveen.nl

Herhalingsavonden voor EHBO-ers

Na het behalen van het EHBO-diploma is het volgen van herhalingslessen verplicht om het diploma geldig te houden. Samen met het bestuur stelt de docente een programma op waarmee  het diploma geldig blijft volgens de richtlijnen van het landelijk opererend Oranje Kruis. Het herhalingsprogramma voor dit seizoen is als volgt:

HERHALINGSLESSEN VAN 19:30 t/m 21:30 uur Seizoen 2016 – 2017

 Les Datum Vastgestelde geplande onderwerpen
1  19 september Wijzigingen in het nieuwe EHBO boek
Openingsvergadering seizoen 2016 – 2017, aanvang 20.30 uur
2  3 oktober

Reanimatie, stabiele zijligging en bediening AED
Reanimatie van baby en kleuter

3  24 oktober Verbandleer en oefening verbanden
4  7 november Eerste hulp bij verkeersongevallen
5  21 november Avond wat de leden graag willen oefenen. Ideeën mailen naar John
6  12 december Oefencircuit in het clubgebouw
7  9 januari Verbandleer: Oefenen drukverbanden
8  23 januari Demo avond voor alle leden, aanvang 20:00 t/m 22:00 uur
Suggesties voor deze avond mailen naar John
9  6 februari Kleine letsels en vervoer van slachtoffers
10  20 februari Reanimatie AED, aanvang 19:30 t/m 20:30 uur
Jaarvergadering, aanvang
20:30 t/m 21:30 uur
11  13 maart Oefencircuit in het clubgebouw
12  27 maart Levensbedreigende handelingen
Beademen, reanimeren, AED en stabiele zijligging
Competentie testen
13  3 april Algemene vergadering en afsluiting van het seizoen.
A
anvang 20:00 uur

 

De Grote oefening georganiseerd door Lotus Kring Nijkerk .
De datum en
de locatie wordt later in het seizoen bekend gemaakt.

Eisen herhalingslessen voor behoud van diploma/certificaat:

EHBO leden
Minimale eis aantal herhalingslessen, per seizoen, voor het geldig houden van het diploma:

  • 6 x 2 uur EHBO
  • 1 x 2 uur verbandleer
  • 2 x 2 uur reanimatie

AED leden
AED leden kunnen gebruik maken van de activiteiten met vet gedrukte datum uit het bovenstaande schema.
Minimale eis voor het aantal herhalingslessen voor het geldig houden van het certificaat is 2 x 2 uur reanimatie per seizoen.

AED leden die willen meedoen aan de AED herhalingslessen dienen dit 14 dagen vooraf te melden aan John Brouwer of Marja van den Ham- de Graaf (docent). Dit om ervoor te zorgen dat er geen overbezetting is op de reanimatie herhalingslessen. Voor alle andere activiteiten waaraan AED leden mee kunnen doen, is dit niet noodzakelijk.

In het algemeen vindt het bestuur het wenselijke om zoveel mogelijk op de herhalingslessen aanwezig te zijn en niet alleen te voldoen aan de minimale eis voor het geldig houden van het EHBO diploma of het EAD certificaat.