EHBO-Nijkerkerveen.nl

EHBO Nederland

EHBO NederlandHet motto van EHBO Nederland is:
“EHBO Nederland behartigt de belangen van de eerste hulpverlener en bij haar aangesloten verenigingen in de breedste zin van het woord en faciliteert deze zonder dwingende regels voor te schrijven.”

EHBO Nederland wil dit doel bereiken door:

  • Het samenwerken en participeren in activiteiten die tot doel hebben om onderricht en scholing op het gebied van eerste hulp te bevorderen in een zo breed mogelijke kring:
  • Het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen waar het gaat om deskundigheidsbevordering op het gebied van eerste hulp en regelgeving op dit gebied;
  • Het ondersteunen van de aangesloten verenigingen bij activiteiten op het gebied van eerste hulp;
  • Het samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties die zich in gelijke of verwante richting begeven.

Kijk voor nieuws, actualiteiten en aangesloten verenigingen op:
http://www.ehbonederland.nl/media/nieuwsflits/
http://www.ehbonederland.nl/media/actueel/
http://www.ehbonederland.nl/links/aangesloten-verenigingen

Klik je op de laatste weblink en daarna op de provincie Gelderland, dan staat EHBO Nijkerkerveen daar als lid van EHBO Nederland.

EHBO-Nijkerkerveen is ingedeeld in de EHBO Kring Veluwe, samen met de EHBO Verenigingen Garderen, Nijkerk, Voorthuizen en Zwartebroek-Terschuur

(Bron: website EHBO Nederland)