EHBO-Nijkerkerveen.nl

Contact en gegevens

EHBO NIJKERKERVEEN OPGERICHT 17 SEPTEMBER 1968 JAARGANG 48

 

Website : www.ehbo-nijkerkerveen.nl
E-mailadres bestuur : bestuur@ehbo-nijkerkerveen.nl
Aangesloten bij : Het Oranje Kruis; EHBO-Nederland; Kring Veluwe
Kamer van Koophandel registratienummer : 40094325
Bankrekeningnummer Rabobank : NL97RABO034.78.07.232

 

Bestuur: Naam: Tel. nummer:
Voorzitter/Secretaris Dhr. L. van der Veen
Angeler 9 – 3863 BP Nijkerk
ehbo.nijkerkerveen.luc@gmail.com
033-2450024
06-55896862
Penningmeester
Coördinatie kranten en PR
Dhr. H. van Dunschoten
Nieuwe Kerkstraat 32 – 3864 EE Nijkerkerveen
info@bloemisterij-ham.nl
033-2538426
06-12223143
Opleidingen EHBO-AED/Reanimatie
2e Voorzitter, Lotus, inkoop materialen
Uitvoering oefeningen en demoavond
Begeleiding cursussen
Dhr. J.J. Brouwer
Prof. Eijkmanstraat 69 – 3861 CR Nijkerk
john@timmerbedrijfbrouwer.nl
033-2460113
06-22466176
Materiaalcommissaris
Coördinatie posten bij evenementen
Mw. E. van Dasselaar – de Graaf
Hogebrinkerweg 51 – 3781 KM Hoevelaken
h.van.dasselaar001@hetnet.nl
06-11432662
Coördineren oefeningen
2e Penningmeester
Materiaalbeheer
Dhr. J.T. Dasselaar
Groenestraat 39 – 3862 CL Nijkerk
theovandasselaar@gmail.com
033-2453622

 

Kader en ondersteuning: Naam: Tel. nummer:
Kaderinstructeur/docent
Lotus
Mevr. M. van den Ham – de Graaf
Stoutenburgerlaan 19 – 3784 VD Terschuur
v.d.ham@planet.nl
0342-452217
Arts Dhr. A.J. van Leeuwen
van Dijkhuizenstraat 5A – 3864 DS Nijkerkerveen
033-2571552
033-2537005
AED opleiding en herhalingslessen Dhr. A. Ph. van Wijngaarden
Spoorstraat 19 – 3862 AC Nijkerk
lexvanwijngaarden@tiscali.nl
033-2452442
06-21218385
Veiligheidsfunctionaris Dhr. M. Vastenburg
Schoolstraat 79 – 3864 MC Nijkerkerveen
Mijndert.vastenburg@zonnet.nl
033-2572257
Ondersteuning uitvoering oefeningen Dhr. T. van de Kamp
Lorentzhof 27 – 3863 AL Nijkerk
teun-kamp@kpnmail.nl
033-2456905
Coördinator opleiding school EHBO basisscholen Mevr. J.van Weert – van Bloemendaal
van Dijkhuizenstraat 12 – 3864 DV Nijkerkerveen
cvweert@freeler.nl
033-2571705
Ondersteuning School EHBO Mevr. M. Bunte – Veldhuizen
Bunte27@zonnet.nl
Mevr. C. van Leuveren – van de Bunt
j.vanleuveren@chello.nl
033-2571329

033-2572480

Presentie administratie Mevr. A. Hogeveen
Rotsvlinder 84 – 3863GL Nijkerk
033-2457192
Ledenadministratie Mevr. P.A.A. Broers – Galema
Vossenweg 6 – 3785 KW Zwartebroek
nel.broers@upcmail.nl
0342-846721
Redactie clubblad

Mevr. G..J.E. Lourens – van den Bor
Dwergblauwtje 1- 3863 GS Nijkerk

Mevr. A.H.R. van Bokhorst – van den Bor
Galjoen 138 – 3863 EV Nijkerk
gezustersvandenbor@gmail.com

06-12960151

033-8443849

06-12225788

Locatie EHBO
Opleiding & herhalingslessen
Dorpshuis “Concordia”
Van Rootselaarstraat 7 – 3864 EW Nijkerkerveen
033-2572681