EHBO-Nijkerkerveen.nl

AED Netwerk Nijkerkerveen

Dankzij een initiatief van Frans van As is, in 2011, met de steun van vele sponsoren, bedrijven, belanghebbenden vanuit Nijkerkerveen en Nijkerk de oprichting van een AED-netwerk ingezet. De EHBO Vereniging Nijkerkerveen heeft daarna in nauwe samenwerking met de gemeente Nijkerk het AED-netwerk in Nijkerkerveen opgezet.

Het netwerk bestaat uit  7 AED’s die zijn opgehangen in Nijkerkerveen en Holkerveen. Deze AED’s zijn aangemeld bij Hartslagnu.nl.

De locaties zijn:

  • Amersfoortseweg 130
  • Domstraat 20a
  • Freule Helenestraat 1
  • Nieuwekerkstraat 87a
  • Schoolstraat 21
  • Van Noortstraat 55
  • Westerveenstraat 46

Bij een reanimatiemelding naar de 112 meldkamer, stuurt het AED-Alert systeem  een sms-bericht naar mensen die gecertificeerd en aangemeld zijn (binnen een straal van 1000 meter rond het slachtoffer). Dit sms-bericht vraagt om op een adres te gaan reanimeren en/of een AED op te gaan halen en te assisteren bij de reanimatie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van “Hartslagnu.nl

Op dit moment zijn er ruim 80 mensen in Nijkerkerveen die een EHBO-diploma of een Reanimatie-certificaat hebben van het Oranje Kruis.

Jaarlijks wordt er met de mensen met een EHBO diploma het reanimeren en het gebruik van de AED geoefend, tijdens de verplichte herhalingslessen. Ieder lid met een Reanimatie certificaat wordt jaarlijks opgeroepen voor herhalingslessen. Op manier wijze blijven ze competent en gecertificeerd.

Hebt u belangstelling om een Reanimatie/AED cursus te volgen dan neem dan contact op met Lex van Wijngaarden of John Brouwer.

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u dat  aanvragen bij het secretariaat.

Samenwerking met de Gemeente Nijkerk

Logo gemeente Nijkerk

De Gemeente Nijkerk stelt jaarlijks een subsidie ter beschikking om het AED-netwerk te onderhouden, herhalingslessen te geven en nieuwe opleidingen te organiseren. Op deze wijze is de kwaliteit en continuïteit van het AED-Netwerk gewaarborgd.