Per 6 maart 2023 is de EHBO Vereniging Nijkerkerveen opgeheven
en voor de af te handelen zaken "In Liquidatie".